תא אנימלס באוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון קוביה
אוניברסיטת בן גוריון קוביה

התא הטבעוני של בן גוריון נפתח באפריל 2014, מטרתנו היא קידום זכויות בעלי-חיים באמצעות הרחבת המודעות לטבעונות בקמפוס.

התא עוסק בהנגשת הקמפוס לטבעונים, העלאת מודעות והסברה, הרצאות בנושאים שונים הקשורים לזכויות בעלי-חיים, סדנאות בישול ופעילויות נוספות.

עשינו שינויים גדולים במנות המוצעות בקפיטריות בקמפוס וביחס הסטודנטים לטבעונות.

רוצים לקחת חלק בפעילות? מלאו את הטופס או שלחו מייל לרכז התא.

רכז התא

אריאל סקופ

Skopa@post.bgu.ac.il

הצטרפו לתא הסטודנטים של בן גוריון