סטודנטים וסטודנטיות למען בעלי חיים

סמינר 2017 תמונת סיום

אנחנו סטודנטים וסטודנטיות הפועלים/ות למען בעלי החיים במסגרת מוסדות הלימוד שלנו.
הסברה ופעילות שטח, ארגון הרצאות ודיבייטים, ארגון אירועיים חברתיים פתוחים והנגשת הטבעונות בקפיטריות הן מרכז העשייה של קבוצות הפעילות שלנו.

רכזי התאים שלנו

בת אל (טנשי) לרנר

בת אל (טנשי) לרנר

מכללת תל-חי

tenshitiki@gmail.com

אריאל סקופ

אוניברסיטת בן גוריון

skoopi999@gmail.com

נועה כהן

אוניברסיטת תל אביב

noacohen235@gmail.com

הדר לוין

האוניברסיטה העברית

dari11@hotmail.co.il

אלון פלדמן

טכניון

alonfeldi@gmail.com

אנימלס סטודנטים במספרים

קבוצות פעילות ברחבי הארץ

סטודנטים פעילים

פעולות ברחבי הארץ בשנת לימודים