אנונימוס לזכויות בעלי-חיים

עמותת אנונימוס לזכויות בעלי חיים הוקמה בשנת 1994 והיא פועלת מאז, ללא מטרות רווח, למען שינוי יחסה של החברה הישראלית לבעלי-חיים. עמותת אנונימוס שמה לה למטרה להשתית את היחס לבעלי-חיים על התחשבות בצרכיהם, ולקדם אורח חיים בריא ומקיים ללא פגיעה בבעלי חיים.

דרכי הפעולה שלנו כוללות בעיקר חינוך והעלאת המודעות הציבורית, הן על-ידי פעילות תקשורתית והן באמצעות הסברה ברחוב וברשת האינטרנט. אנונימוס פועלת על בסיס התנדבותי רחב, ויש לנו תאי פעילות רבים ברחבי הארץ ובמוסדות האקדמיים השונים. עיקר התקציב באנונימוס מגיע אף הוא מתרומות הציבור הרחב. אנו עומדים בקשר קבוע עם ארגונים לזכויות בעלי-חיים בארץ ובחו"ל, כמו גם עם הרשויות הממונות על הגנת בעלי-חיים בישראל, הן במשרד להגנת הסביבה והן במשרד החקלאות. בנוסף, אנו פועלים בשיתוף עם עיריות ורשויות מקומיות.

ניתן לקרוא עלינו עוד כאן.
נגישות